Những Huyền thoại của Roland Barthes: Tự nhiên hóa, chính trị và đời thường

Roland Barthes

Huyền thoại và tự nhiên hóa Barthes nhận định rằng các thiết chế xã hội ru ngủ chúng vào niềm tin rằng hệ thống hiện tại là tự nhiên. Nó mô tả cách mọi thứ vận hành như là tự nhiên và vĩnh cửu. Nó cũng mô tả các cách nhìn, các “hiểu biết chung” …

Read moreNhững Huyền thoại của Roland Barthes: Tự nhiên hóa, chính trị và đời thường