Sử dụng “Những Huyền Thoại”

Roland Barthes

Tựa đề cuốn “Những Huyền Thoại” của Roland Barthes, cuốn sách mới được dịch lại (bản tiếng Anh) bởi Richard Howard và Annette Lavers, có thể dẫn đến sự hiểu nhầm về thuật ngữ. Trong tập hợp 53 bài nghiên cứu ngắn về văn hoá và truyền thông đại chúng Pháp được viết từ năm …

Read moreSử dụng “Những Huyền Thoại”

Roland Barthes

Roland Barthes

Roland Barthes, tên đầy đủ Roland Gérard Barthes, (sinh 12/11/1915, Cherbourg, France – mất 25/3/1980, Paris), là nhà lý luận phê bình xã hội và văn chương người Pháp, người viết những tác phẩm về kí hiệu học, chuyên ngành nghiên cứu về biểu tượng và ký hiệu, được sáng lập bởi Ferdinand de Saussure. …

Read moreRoland Barthes