Dự án Những huyền thoại

Trang này giới thiệu dự án của Nhóm thứ 6 – Nhóm đọc sách khoa học xã hội và nhân văn, một hoạt động do Sakedemy tổ chức.

“Những huyền thoại” là dự án được gợi cảm hứng từ cuốn sách của Roland Barthes mà chúng tôi đã cùng nhau đọc trong thời gian qua. Huyền thoại vốn thường được quan niệm như những gì mang tính hư cấu, hoang đường, siêu nhiên thế nhưng chúng lại mang dáng vẻ của những gì phổ quát, những chân lý phi thời gian. Barthes, trong cuốn sách của mình, đã cho thấy những gì hiện ra trước mắt chúng ta như thể là những thứ tự nhiên, hiển nhiên nhưng trên thực tế lại là “biểu đạt một thế giới quan mang tính ý thức hệ trong một ngữ cảnh lịch sử đặc thù” (Dẫn theo Graham Allen, “Roland Barthes” (Routlege Critical Thinkers, London & New York: Routlege, 2003, p.34).

Tiếp thu phương pháp phân tích huyền thoại của Roland Barthes, chúng tôi muốn nhận diện và giải mã những huyền thoại trong đời sống Việt Nam đương đại. Dự án đầu tiên của nhóm sẽ được giới thiệu vào đầu tháng 6: THỜI BAO CẤP NHƯ MỘT HUYỀN THOẠI.

Mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn!

Leave a Comment